PublitProva Publit nu!

Hållbara medarbetare

Publits medarbetare är vår viktigaste tillgång.

Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder både företagshälsovård, friskvård och möjlighet till vidareutveckling.

Vi tillämpar flexibla arbetstider och arbetsplatser för att vi förstår att våra liv ser olika ut.

Vi tror på en organiserad arbetsmarknad med jämbördiga parter. Vi tillämpar kollektivavtaI.

Vi tar oss tid att hjälpa och lyssna på varandra, både när gäller yrkesmässiga frågor men även på det personliga planet.

Vi värnar om att Publits medarbetare har kunskap om alla de aspekter av hållbarhet som vi omfattar.