PublitProva Publit nu!

En hållbar kultur

På Publit strävar vi efter en arbetskultur där alla kan vara sig själva.

Vi vill bygga en kultur där alla behandlas som kapabla individer med förmågan att fatta egna beslut.

På Publit jobbar vi för en inkluderande gemenskap som präglas av delaktighet och medbestämmande.

Vi vill att att alla betraktar sina kollegors potential och utgår från att alla strävar efter att uppnå vårt syfte.

Vi tror att empati föder mod. Känner man sig förstådd så vågar man misslyckas.

På Publit strävar vi efter jämställdhet och mångfald.

Vi uppmärksammar alla människors lika värde.