PublitProva Publit nu!

Ett hållbart samhälle

Vi vill att Publit ska bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Publit vill främja yttrandefrihet och demokratisera bokutgivning.

Genom att möjliggöra för alla att ge ut och sälja böcker river vi ner många av de hinder som stått i vägen för en mer inkluderande bokutgivning.

För oss är hållbarhet att hålla litteratur levande över tid. Med hjälp av Publits lösningar är det möjligt att tillhandahålla böcker som inte längre är lönsamma att trycka i upplagor och hålla i lager.