PublitProva Publit nu!

Hållbara partners

Vi väljer partners som delar vår syn på hållbarhet. Tillsammans med dessa tror vi att det är möjligt att skapa en mer hållbar värld.

Vi samarbetar endast med partners som erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor.

Vi kräver att våra partners dokumenterar sitt arbete med hållbarhet, arbetsmiljö och kan visa upp en Code of Conduct i enlighet med Publits syn.

Vi vill att våra partners tar ansvar för sitt klimatavtryck och därmed har en plan för hur de kan minska det.

Vi vill att våra partners tar ansvar för sin miljöpåverkan och innehar miljöcertifieringar.

Våra partners har en ekonomi i balans som präglas av långsiktiga finansiella mål.