PublitProva Publit nu!

En hållbar IT-miljö

En livskraftig produkt som lever upp till vår egen och kundernas förväntan kräver ett långsiktigt tänkande runt vår IT-miljö.

På Publit strävar vi efter att arbeta agilt i hela organisationen.

Vi delar ansvaret för att löpande utveckla och ta hand om tekniken bakom vår produkt. Delat ansvar innebär att hela organisationen är med och påverkar de tekniska aspekterna av vår produkt.

Underhåll är att aktivt ta hand om det vi utvecklar. I vår vardag innebär det att ta ansvar för den kod vi skriver och ständigt sträva efter att premiera kvalitet framför hastighet.

För oss handlar säkerhet om trygghet. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och därför är säkerhet en del av vårt underhållsarbete.