PublitProva Publit nu!

En hållbar produkt

Produkten är hjärtat i verksamheten. Den ska vara tillgänglig för alla.

Vi säkerställer för våra kunder att vi tar ett hållbarhetsansvar i utvecklandet av vår produkt.

Kundupplevelsen har stort fokus och vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighet och användarvänlighet.

Vi behandlar alla kunder med den empati och respekt som vi förväntar oss att själva bli bemötta med.

Vi har en inkluderande inställning mot våra kunder och arbetar för att så många som möjligt ska kunna nyttja vår produkt.

Vi följer EUs tillgänglighetsdirektiv.