PublitProva Publit nu!

En hållbar ekonomi

En hållbar verksamhet förutsätter en ekonomi i balans samt tillgång till kapital för att investera och utveckla.

Publit strävar efter ett ekonomiskt ansvarstagande genom hållbara finansiella mål.

Publits medarbetare är delaktiga i beslut om verksamhetens mål och strategier för att nå målen.

Alla på Publit förstår företagets ekonomi på en övergripande nivå.

Vi skapar finansiell trygghet genom transparens mot såväl medarbetare som externa partners.

Vi placerar endast i företag vars verksamheter drivs med samma syn på en hållbarhet som Publit har.