PublitProva Publit nu!

Ett hållbart klimat

Vår planet – vårt ansvar.

Alla måste ta ansvar för utsläpp av växthusgaser. Transparens är en förutsättning för att andra ska kunna ställa detta krav på oss. Vi sammanställer därför årligen en klimatrapport.

Publit klimatkompenserar. Vi har valt att kompensera genom ett samarbete med Vi-skogen. På så sätt bidrar vi även till att minska fattigdom och hunger. Vi är klimatneutrala genom denna kompensation men förstår att detta inte är tillräckligt.

Tillsammans med våra samarbetspartner arbetar vi med att minska vårt klimatavtryck ytterligare genom att exempelvis minska mängden emballage, välja rätt råvaror och effektivisera logistikflöden.

Publit använder bara FSC-certifierat papper.